تا شخصیت سخن نگفته باشد ….

توسط |۱۴۰۰-۱-۱۳ ۱۰:۱۵:۵۷ +۰۰:۰۰فروردین ۱۳ام, ۱۴۰۰|شخصیت پردازی|

اگر به او بگویند سفری که مدتها در حال برنامه‌ریزی اش بودی لغو شده او چه می‌گوید؟واکنشش نسبت به لغو شدن سفر چه خواهد بود؟آیا مثل پدرتان رفتار خواهد کرد یا مثل عموی خونسردتان؟ اگر به او بگویند قرار است فردا زمین نابود شود، چه خواهد گفت؟ آیا می‌گوید این یک شوخی است یا بدون هیچ حرفی می‌رود وصیت نامه‌اش را برای موجود فضایی بنویسید؟شاید هم آنقدر پولدار باشد که خانواده را جمع کنند و با موشک شخصی به مریخ بروند! در مورد شخصیت داستانتان حرف می‌زنم. شخصیت پردازی روش‌های [...]