سه بخش در جهان منظم داستان

توسط |۱۴۰۰-۴-۳۰ ۱۳:۴۷:۰۱ +۰۰:۰۰تیر ۳۰ام, ۱۴۰۰|بیست کهن الگوی پیرنگ|

زندگی ما داستانی است بدون پیرنگ. زندگی ما پر از اتفاقات بی نظم است. اتفاقاتی که هر از گاهی رخ می‌دهند و می‌گذرند. از آسمان یکدفعه مشکلی نازل می‌شود و ممکن است خیلی ناگهانی هم خودش حل شود. اما جهان کتاب‌ها و رمان‌های قوی یک جهان منظم است. چرا؟ چون در این جهان نظم و پیرنگ وجود دارد. روابط علت و معلولی زنجیره‌وار رخ می‌دهند. هیچ اتفاقی، اتفاقی حل نمی‌شود و حل همه‌ی اتفاقات نیاز به علت دارد. در واقع به قول کتاب بیست کهن الگوی پیرنگ یک کنش واحد [...]

پیرنگ احمقانه

توسط |۱۴۰۰-۴-۳۰ ۱۳:۴۹:۰۹ +۰۰:۰۰تیر ۲۳ام, ۱۴۰۰|بیست کهن الگوی پیرنگ|

تا به حال شده رمانی بخوانید یا فیلمی نگاه کنید که احساس احمق بودن به شما دست بدهد؟یعنی حس کنید دور از جان شما نویسنده و کارگردان شما را بلانسبت خر فرض کرده‌اند؟ انگار که همه چیز فیلم به طور اتفاقی و الکی الکی پیش می‌روند. بدون اینکه اتفاق خاصی بیفتد یا با یک اتفاق کاملاً پیش پا افتاده همه چیز بهم می‌ریزد یا برعکس همه بهم می‌رسند. به چنین چیزی در کتاب بییست کهن الگوی پیرنگ «پیرنگ احمقانه» می‌گویند. برای توضیح بیشتر این اصطلاح اول باید به سراغ خود [...]