موبایل‌ها حداقل برای دو ساعت غلاف. انجام این یک مورد دلم را خنک کرد! گرفتن کنترل زندگی از دست گوشی موبایلم، وقتی مدام از کانال اینستاگرام به تلگرام و از تلگرام به واتساپ می‌رود و تمرکزم را بر هم می‌زند بدجور به دلم نشست.(بعد از نوشتن این سطر از گوشیم عذرخواهی کردم چون حس کردم از دستم شاکیست و عمداً خودش را خراب می‌کند. در این اوضاع اگر خراب بشود زندگیم خر بیار و باقلا بار کن می‌شود)

.

.

امروز به مناسبت تمام شدن دوره‌ی نظم شخصی خلاصه‌ای از آنچه که یاد گرفتیم نوشتم .پاراگراف بالا قسمتی از آن متن است. امشب اتفاقی افتاد که موفق به اجرای طرح افطار تا سر و خاموش کردن گوشیم در بازه‌‎ی افطار تا سحر نشدم. و تازه فهمیدم چقدر این طرح در یک هفته گذشته روزی تمرکزم تأثیر داشته.امشب بسیار بیقرار و بی تمرکز بودم. هیچ کارخاصی نتوانستم در این بازه انجام دهم جز اینکه به گردشم در بین شبکه‌های مجازی ادامه دادم.

گوشی را روشن گذاشتم تا به کاری برسم اما به آن کار که نرسیدم هیچ به بقیه‌ی کارها هم نرسیدم. امشب برای هزار و یکمین بار به این نتجه رسیدم که غلاف کردن گوشی حتی شده برای یک ساعت در رسیدن به کارهایم تأثیر به سزایی دارد.