هیچ چیز به اندازۀ کارهای نیمه‌کاره کشنده نیست.

دیوید لیوید جورج

تا به حال در سرتان چند بچه‌ی قد و نیم قد چرخیده‌اند؟بچه‌هایی که مدام با ماشین کنترلیشان در سر شما حرکت کنند.و شما از دست آنها خلاصی نداشته باشید.

بیشترین چیزی که من را در زندگی آزار می‌دهد وجود بچه‌هایی به نام کارهای نیمه‌کاره در ذهنم است!

این بچه‌ها در ذهنم سر و صدا راه می‌اندازند.تمام تلاششان را می‌کنند اجازه‌ی تمرکز کردن به من ندهند.هر گاه می‌ببینند من سر کار جدیدی نشسته ام داد می‌زنند و می‌گویند پس ما چی؟اخم می‌کنند و سعی پرتاب کردن ماشین‌ها و عروسک‌هایشان به سمت من دارند.

واقعا بعضی اوقات تحمل وضعیت سخت می‌شود.در این لحظه بهترین کار ممکن برای من این است که یکی از بچه‌ها را بغل کنم و بگویم حالا بزرگت می‌کنم.اما من به جای انجام کار نیمه کاره آرام از روی میز بلند می‌شوم و با تمام سرعت در می‌روم!

به تازگی اما سعی می‌کنم این کار را انجام ندهم.تمام تلاشم را می‌کنم هر کدام از بچه‌ها که بدانم از بقیه سنش بیشتر است را بزرگ کنم و بیرون از ذهنم بفرستم.فهرستی از اسامی بچه‌ها(کارهای نیمه کاره)نوشته‌ام و مشغول انجام یک به یک آنها هستم.

نمی‌دانم تا چه اندازه می‌توانم کنترل زمان و این بچه‌ها را در دست بگیرم ولی این کاراز فرار کردن و از مسئولیت نگه داری بچه‌ها شانه خالی کردن قطعا بهتر است.

انجام هر یک از کارهای نیمه کاره باعث ایجاد یک تمرکز هر چند موقتی می‌شود.