به هر اندازه که ذهن ما از کثرت کلمات پربارتر باشد به همان اندازه اندیشیدن برایمان آسان‌تر، مایه دادن به مادۀ خام اندیشه‌ای که ذهن از آن بار برداشته ممکن‌تر و بیان آنچه در ذهن گسترش یافته سهل‌تر خواهد بود. چرا که «اندیشیدن» با «کلمات» صورت می‌گیرد…

احمد شاملو

مدتی است که از کلمه‌ی خیلی،خیلی درگفتارم و نوشتارم استفاده می‌کنم.این مسئله خیلی آزارم می‌دهد.

در یک متن سی کلمه‌ای داشتن سه کلمه‌ی خیلی،خبر از این می‌دهد که من خیلی بحث دایره لغت را جدی نگرفته‌ام. امروز با خودم فکر می‌کردم اگر شاید فقط یک‌بار گذری به لغت‌نامه میزدم می‌توانستم خیلی کلمات بهتر جایگزین این کلمه کنم.

وقتی از یک کلمه‌ خیلی در متن یا گفتار استفاده می‌کنیم مخاطب ما سریع متوجه کمبود دایره لغت ما می‌شود.متوجه می‌شود زبان متن یا گفتار ما خیلی قوی نیست.و این در طول زمان می‌تواند خیلی آسیب زننده باشد.

داشتن دایره‌ی واژگان قوی متن را از سم تکرار کلمات نجات می‌دهد.

همین حالا متن بالا را بخوانید.اگر نویسنده‌ی متن بالا دایره‌ی لغت قوی‌تری داشت می‌توانست خیلی کلمات بهتر و غنی‌تری جایگزین «خیلی»های متن بالا کند.‌